Balíky & ceny

Celodenná starostlivosť

7:00 - 17:00

Poldenná starostlivosť

5 hodín

Príležitostná starostlivosť

Príležitostná starostlivosť

 • Celodenná starostlivosť 1-3 roky: 300€ / mesiac
 • Celodenná starostlivosť 3-5 rokov: 210 € / mesiac
 • Stravné: 3 €/deň: desiata, obed, olovrant
 • Poldenná starostlivosť 1-3 roky: 210 € / mesiac
 • Poldenná starostlivosť 3-5 rokov: 160 € / mesiac
 • Stravné: 2,55 €/deň: desiata, obed/ obed, olovrant
 • Príležitostná starostlivosť: Celý deň  15 € (dočasne zrušená)
 • Príležitostná starostlivosť: Poldenná 12 € (dočasne zrušená)
 • Príležitostná starostlivosť: Hodinová 3 € (dočasne zrušená)
 • Príležitostná starostlivosť možná v prípade, ak nie je kapacita jasiel plná

Čo je zahrnuté v cene školného

 • Uteráčiky, posteľná bielizeň, vlhké utierky, toaletný papier
 • Denne vzdelávacia aktivity realizované hravou formou
 • Spotrebný materiál a pomôcky na tvorivé činnosti
 • Besiedky k významným dňom (Deň matiek, Mikuláš)
 • Každý deň pobyt detí na čerstvom vzduchu
 • Narodeninové oslavy každého dieťatka, darček, torta

Čo je zahrnuté v cene stravného

 • Desiata
 • Olovrant – pečivo, chlieb s nátierkou;  koláčik, jogurt, puding,ovocie
 • Používame pravé maslo, jogurt, cereálie, med, džem, mlieko, kakao
 • Obed – polievka, hlavné jedlo, šalát alebo kompót
 • Pitný režim – voda, ovocný a bylinkový čaj
 • Denne čerstvé ovocie.

V prípade rezervácie miesta u nových detí účtujeme zálohu 50 €, ktorá bude započítaná do úhrady prvého paušálneho poplatku. V prípade, že dieťa nenastúpi do zariadenia ako je dohodnuté v zmluve, rezervačný poplatok sa nevracia.

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne (novela zákona č. 561/2008 Z.z.)