Balíky & ceny

Celodenná starostlivosť

7:00 - 17:00

Poldenná starostlivosť

5 hodín

Príležitostná starostlivosť

Príležitostná starostlivosť

 • Celodenná starostlivosť 1-3 roky: 420 € / mesiac
 • Celodenná starostlivosť 3-4 roky: 330 € / mesiac
 • Stravné: 4 €/deň: desiata, obed, olovrant
 • Poldenná starostlivosť 1-3 roky: 330 € / mesiac
 • Poldenná starostlivosť 3-4 roky: 270 € / mesiac
 • Stravné: 3 €/deň: desiata, obed/ obed, olovrant
 • Príležitostná starostlivosť možná v prípade, ak nie je kapacita jaslí plná

Čo je zahrnuté v cene školného

 • Uteráčiky, posteľná bielizeň, vlhké utierky, toaletný papier
 • Denne vzdelávacia aktivity realizované hravou formou
 • Spotrebný materiál a pomôcky na tvorivé činnosti
 • Besiedky k významným dňom (Deň matiek, Mikuláš)
 • Každý deň pobyt detí na čerstvom vzduchu
 • Narodeninové oslavy každého dieťatka, darček, torta

Čo je zahrnuté v cene stravného

 • Desiata 0.50 €
 • Olovrant 0.50 € – pečivo, chlieb s nátierkou;  koláčik, jogurt, puding,ovocie
 • Používame pravé maslo, jogurt, cereálie, med, džem, mlieko, kakao
 • Obed 3 €– polievka, hlavné jedlo, šalát alebo kompót
 • Pitný režim – voda, ovocný a bylinkový čaj
 • Denne čerstvé ovocie

V prípade rezervácie miesta u nových detí účtujeme zálohu 50 €, ktorá bude započítaná do úhrady prvého paušálneho poplatku. V prípade, že dieťa nenastúpi do zariadenia ako je dohodnuté v zmluve, rezervačný poplatok sa nevracia.

Dôležitá informácia: V prípade choroby sa platí plná výška školného. Ak plánujete vymeškať celý mesiac (napr. z dôvodu dovolenky), platíte udržiavací poplatok za rezervované miesto vo výške 50% zo školného. Odhlásenie stravy je možné do 8:00.
Výška školného a stravného sa môže meniť aj počas roku!

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne (novela zákona č. 561/2008 Z.z.)