Pre rodičov

Prevádzka

Naše zariadenie zabezpečuje starostlivosť o deti v čase od 06.30 hod. do 16.30 hod.

Denný režim

06.30 – 8.30 Príchod detí
08.30 – 9.00 Hygiena, desiata
09.00 – 10.00 Výchovno-vzdelávacia činnosť
10.00 – 11.15 Pobyt vonku
11.15 – 12.00 Hygiena, obed
12.00 – 14.10 Spánok
14.10 – 14.30 Hygiena, olovrant
14.30 – 16.30 Záujmová činnosť

Denný režim je prispôsobený osobitným potrebám každého dieťaťa.

Pre prirodzenú adaptáciu dieťatka podporujeme tzv. nástupný týždeň, kedy jeden z rodičov môže s dieťaťom tráviť dve hodiny denne v jasličkách. Sme ústretový požiadavkám rodičov a detí.

Všeobecné informácie

 • nástup dieťaťa do jaslí najneskôr do 8:30
 • dieťa je možné si vyzdvihnúť aj v iný čas po dohovore s personálom
 • dieťa je potrebné obliekať a obúvať primerane počasiu
 • do škôlky je možné priniesť odev na prezlečenie dieťaťa v priestoroch škôlky, v ktorom sa cíti pohodlne
 • dieťa, ktoré je choré alebo prejavuje známky ochorenia, žiadame rodičov ponechať si doma aby sme predišli k šíreniu ochorenia medzi ostatné zdravé deti a personál
 • do škôlky sa nesmú nosiť hračky nebezpečné a hračky, ktoré negatívne vplývajú na deti a ich vývin (zbrane, a iné nebezpečné predmety a hračky)
 • v prípade akejkoľvek zmeny v evidencii dieťaťa ( napr. zmena tel. čísla, zmena zdrav. poisťovne, zmena adresy, zmena zdrav. stavu dieťaťa) je potrebné tieto údaje čo najskôr oznámiť zariadeniu

Zoznam, čo si priniesť do škôlky

 • Prihláška s potvrdením od lekára (očkovanie dieťaťa)
 • Ofotený zdravotný preukaz
 • Papuče, pyžamko
 • Plienky, podložky v prípade ak sú potrebné
 • Pohárik
 • Cumlík, ak je potrebný
 • Vopred ohlásiť alergie
 • Vždy kompletne prichystané oblečenie v skrinke
 • Dieťa obliekať podľa počasia
 • Nenosiť žiadne hračky
 • Dieťa vždy odhlásiť do 8:00 hod.
 • Vyťahovacie servítky