Pre rodičov

Detské jasličky Chrobáčik

Prevádzka

Naše zariadenie zabezpečuje starostlivosť o deti v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Denný režim

07.00 – 8.30 Príchod deti, voľne hry, rozcvička
08.30 – 9.00 Hygiena,desiata, hygiena
09.00 – 10.30 Výchovné, záujmové a pohybové aktivity
10.30 – 11.30 Pobyt vonku
11.30 – 12.15 Hygiena, obed, hygiena
12,15 – 14.30 Odpočinok,spánok
14.30 – 15.00 Hygiena, olovrant, hygiena
15.00 – 17.00 Záujmová a vzdelávacia činnosť, pohybové aktivity /podľa počasia vnútri i vonku/

Denný režim je prispôsobený osobitným potrebám každého dieťaťa.

Pre prirodzenú adaptáciu dieťatka podporujeme tzv. nástupný týždeň, kedy jeden z rodičov môže s dieťaťom tráviť dve hodiny denne v jasličkách. Sme ústretový požiadavkám rodičov a detí.

Všeobecné informácie

 • nástup dieťaťa do jaslí najneskôr do 9:00
 • dieťa je možné si vyzdvihnúť aj v iný čas po dohovore s personálom
 • dieťa je potrebné obliekať a obúvať primerane počasiu
 • do škôlky je možné priniesť odev na prezlečenie dieťaťa v priestoroch škôlky, v ktorom sa cíti pohodlne
 • dieťa, ktoré je choré alebo prejavuje známky ochorenia, žiadame rodičov ponechať si doma aby sme predišli k šíreniu ochorenia medzi ostatné zdravé deti a personál
 • do škôlky sa nesmú nosiť hračky nebezpečné a hračky, ktoré negatívne vplývajú na deti a ich vývin (zbrane, a iné nebezpečné predmety a hračky)
 • v prípade akejkoľvek zmeny v evidencii dieťaťa ( napr. zmena tel. čísla, zmena zdrav. poisťovne, zmena adresy, zmena zdrav. stavu dieťaťa) je potrebné tieto údaje čo najskôr oznámiť zariadeniu

Zoznam, čo si priniesť do škôlky

 • kópia zdravotného preukazu dieťaťa
 • pohodlné oblečenie do triedy
 • náhradné oblečenie
 • papučky
 • pyžamko
 • pršiplášť a gumáčiky v prípade nepriaznivého počasia
 • zubná kefka a zubná pasta
 • plienky a obľúbenú značku sušeného mliečka