Pracovný tím

Mgr. Ivana Kopčanová – riaditeľka a pedagogický pracovník

 

Bc. Beáta Gunárová – zdravotný pracovník

 

Bc. Lenka Rýdza – zdravotný pracovník

 

Adriana Šedivá – opatrovateľka detí

 

Dominika Augustíniová – brigádnička

 

Veronika Fabová – brigádnička