Pracovný tím

 

 

Mgr. Ivana Kopčanová – riaditeľka a pedagogický pracovník

 

 

Bc. Beáta Gunárová – zdravotný pracovník

 

 

Eva Robotová – zdravotný pracovník

 

 

Soňa Farkašová – pedagogický pracovník