Pracovný tím

 

 

Mgr. Ivana Kopčanová – riaditeľka a pedagogický pracovník

 

 

Bc. Beáta Gunárová – zdravotný pracovník

 

 

Soňa Červeňanová – pedagogický pracovník

 

 

Dominika Letková – pedagogický pracovník, brigádnik