Pracovný tím

Mgr. Ivana Kopčanová – riaditeľka a pedagogický pracovník

 

Bc. Beáta Gunárová – zdravotný pracovník

 

Soňa Červeňanová – pedagogický pracovník

 

Lucia Mináriková – opatrovateľka detí